YokoAn Love Forward 2011

posted on 25 Nov 2010 23:57 by yokoancmclub

กลับมาแล้วกลับงาน YokoAn Love Forward 2011
งานจัดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 จ้า
สถานที่จัด น่าจะเป็นที่แน่นอนว่า เป็น ลานโปรโมชั่น ชั่น 3 หน้าโบ๊เบ๊ กาดสวนแก้ว

เปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง วัน ที่ 8 มกราคม 2554
( ส่งทีหลัง พี่ไม่รับพิจารณาในกรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะ ลบทิ้งอย่างเดียว)

วงละ 1 เพลงเต็ม หรือไม่เกินวงละ 6 นาที

วิธีส่งชื่อ

หัวข้อ [YKA Love 2011] [[ชื่อวง]]
    1.ชื่อวง
    2.ชื่อศิลปินที่Cover
    3.ชื่อเพลง

 -- การส่งใบสมัครและเพลง ให้ส่งมาที่ yokoancm@gmail.com

- รับจำนวน 20 วงค่ะ ... ส่งชื่อมาก่อน มีสิทธิก่อนค่ะ และจะมาอัพชื่อขึ้นให้นะคะ

- สำหรับวงที่ Cover ศิลปินเดียวกัน แล้วเพลงที่ใช้ซ้ำกัน
จะให้สิทธิกับวงที่ส่งเพลงก่อนนะคะ

- สำหรับการแสดงสเปเชียล รับ 6 วงค่ะ
1 การแสดงไม่เกิน 8 นาที ...การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสต๊าฟค่ะ
(( ทีมไหนที่ต้องการขึ้น สเปเชียล ติดต่อพี่เรียว เป็นการส่วนตัวค่ะ ))

- วงที่ขึ้น ในงานนี้ ขอสงวนสิทธิสำหรับ Cover Yokoan รุ่น 1-3 ก่อนนะคะ
กรณีวงที่ลงจำนวนไม่ถึง จะเปิดให้ วงที่สมัครเข้ามาใหม่ ส่งรายชื่อเข้าร่วมค่ะ

 

 เพลง

เปิดรับ ถึง วัน ที่ 23 มกราคม 2554
( ส่งทีหลัง พี่ไม่รับพิจารณาในกรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะ ลบทิ้งอย่างเดียว)

วงละ 1 เพลงเต็ม หรือไม่เกินวงละ 6 นาที

วิธีส่งเพลง

หัวข้อ [Song Love 2011] [[ชื่อวง]]
    1.ชื่อวง
    2.ชื่อศิลปินที่Cover
    3.ชื่อเพลง

 -- การส่งใบสมัครและเพลง ให้ส่งมาที่ yokoancm@gmail.com

การตั้งชื่อไฟล์เพลง :: ชื่อวง - ชื่อเพลง
((ไฟลจะเป็น MP3 หรือ Wma ก็ได้คะ))

ตัวอย่าง :: Yokoan - Rescue

(( เพลงที่ส่งขอเป็นไฟล์เพลง หรือลิ้งโหลดก็ได้คะ พี่เรียวไม่หาเพลงให้นะคะ
ถึงพี่จะมีอยู่แล้วก็เถอะ เพื่อที่จะไม่ผิดพลาด ขอให้น้องๆส่งเพลงมาเองดีกว่าคะ ))

 

........................................................

Comment

Comment:

Tweet